Politiker
Bæredygtighed
“For mig betyder bæredygtighed at sørge for at vi passer på vores NATUR.”
Bedre folkeskoler
“Vi mennesker lærer ikke kun via bøger, vi lærer ved at møde andre mennesker og ved at bruge vores hænder.”
Borgere og erhvervslivet
“Jeg tror på at der er plads til mange flere borgere ude i erhvervslivet – med større eller mindre udfordringer.”
Consult Sundhed og
balance
Frivillig